Persoonlijke zorg voor jullie
Met aandacht voor jullie behoefte
Zorg vergoed vanuit de basis verzekering
Je bent geliefd
Vorige slide
Volgende slide

VIP Kraamzorg bij Kraamzorg Wijs Dronten

Met Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP) kraamzorg bedoelen wij dat de kraamverzorgende al eerder komt assisteren tijdens de bevalling, dan normaal gesproken het geval is. Samen met de verloskundige kunnen jullie beslissen om een kraamverzorgende in te zetten. Zij kan jou als toekomstige mamma, helpen met het opvangen van de weeën. Ook biedt zij extra emotionele ondersteuning en geeft voorlichting. Zij is er ter ondersteuning van jullie. Zij zorgt er ook voor dat de kamer, waar jij gaat bevallen, rust uitstraalt. Hierdoor kun jij je goed ontspannen tijdens de bevalling. Uit ervaring hebben wij geleerd dat de aanwezigheid van een kraamverzorgende ontspannend kan werken. Daarnaast kan zij jou als toekomstige mamma natuurlijk ook ook motiveren, masseren en op een positieve manier helpen de weeën op te vangen.

Een vrouw krijgt bij Kraamzorg Wijs in Dronten alle aandacht voor de bevalling en ook voor VIP kraamzorg

De kraamverzorgende met de VIP kraamzorg bij Kraamzorg Wijs masseert de zwangere vrouw en helpt in he vroegtijdige stadium van de bevalling

De VIP kraamzorgvergoeding

De VIP kraamzorguren worden vergoed door jullie zorgverzekeraar. Of jullie recht hebben op VIP uren hangt af van jullie situatie en zorgverzekering. Wij vinden het belangrijk om te benoemen dat dit geen invloed heeft op jullie normale kraamzorguren. Als jullie gebruik willen maken van VIP kraamzorguren adviseren wij jullie om dit met jullie verloskundige te bespreken. Informeer het ook even bij jullie zorgverzekering! Hierdoor kan je gemakkelijk vroegtijdig een kraamverzorgende regelen.

Geen indicatie voor VIP kraamzorgzuren

Als jullie via de verloskundige geen indicatie voor VIP kraamzorguren krijgen, kunnen jullie er ook voor kiezen om  hier zelf voor te betalen. Dit betekent wel dat deze VIP kraamzorguren niet via de zorgverzekeraar worden vergoed.

VIP bij Kraamzorg Wijs Dronten

Natuurlijk kunnen jullie bij Kraamzorg Wijs Dronten ook terecht voor VIP kraamzorguren. Hiervoor hanteren wij het het normale partustarief. Dit tarief is onderdeel van de te betalen vergoeding die wij hanteren. Aan de hand van het NZA tarief berekenen wij de vergoeding. Graag vertellen wij jullie meer over onze werkwijze bij Kraamzorg Wijs Dronten. Neem vrijblijvend contact met ons op als jullie vragen hebben.

Een puffende vrouw wordt door de kraamverzorgende bij Kraamzorg Wijs Dronten stap voor stap geholpen om zich goed voor te bereiden op de bevalling

Goed leren puffen is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op jouw bevalling.